Giao hàng kỹ thuật số tức thì
Được hàng triệu người tin tưởng
Thanh toán an toàn và bảo mật

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Thanh toán PayPal của tôi không thành công.

Có thể xảy ra trường hợp không thể hoàn tất thanh toán PayPal. Có thể có một số lý do cho việc này. Dưới đây chúng tôi giải thích những lý do phổ biến nhất dẫn đến thanh toán PayPal không thành công và phải làm gì trong những trường hợp này.

  • PayPal đã từ chối thanh toán vì lý do bảo mật. Liên hệ với PayPal để tìm hiểu điều gì đã xảy ra.
  • Tài khoản PayPal của bạn bị hạn chế. Trước khi bạn có thể thực hiện thanh toán, bạn cần giải quyết hạn chế đối với tài khoản của mình.
  • Số tiền trong tài khoản PayPal của bạn không đủ để hoàn tất thanh toán. Vui lòng thêm tiền vào tài khoản PayPal của bạn để hoàn tất thanh toán.
  • Số dư trên tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản PayPal của bạn không đủ. Trước tiên, bạn phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của mình trước khi có thể thực hiện thanh toán qua PayPal.

Vẫn có vấn đề?

Nếu bạn đã thử tất cả các đề xuất của chúng tôi và nó vẫn không hoạt động? Sau đó, cách nhanh nhất để hoàn thành đơn đặt hàng của bạn là sử dụng một phương thức thanh toán thay thế.


Bài viết này hữu ích không?
Bạn muốn giữ liên lạc với tôi không?
Chúng tôi luôn ở đó để giúp đỡ. Gửi cho chúng tôi một tin nhắn và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24 giờ.

Thanh toán PayPal của tôi không thành công.

Có thể xảy ra trường hợp không thể hoàn tất thanh toán PayPal. Có thể có một số lý do cho việc này. Dưới đây chúng tôi giải thích những lý do phổ biến nhất dẫn đến thanh toán PayPal không thành công và phải làm gì trong những trường hợp này.

  • PayPal đã từ chối thanh toán vì lý do bảo mật. Liên hệ với PayPal để tìm hiểu điều gì đã xảy ra.
  • Tài khoản PayPal của bạn bị hạn chế. Trước khi bạn có thể thực hiện thanh toán, bạn cần giải quyết hạn chế đối với tài khoản của mình.
  • Số tiền trong tài khoản PayPal của bạn không đủ để hoàn tất thanh toán. Vui lòng thêm tiền vào tài khoản PayPal của bạn để hoàn tất thanh toán.
  • Số dư trên tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản PayPal của bạn không đủ. Trước tiên, bạn phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của mình trước khi có thể thực hiện thanh toán qua PayPal.

Vẫn có vấn đề?

Nếu bạn đã thử tất cả các đề xuất của chúng tôi và nó vẫn không hoạt động? Sau đó, cách nhanh nhất để hoàn thành đơn đặt hàng của bạn là sử dụng một phương thức thanh toán thay thế.


Bài viết này hữu ích không?
Bạn muốn giữ liên lạc với tôi không?
Chúng tôi luôn ở đó để giúp đỡ. Gửi cho chúng tôi một tin nhắn và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24 giờ.